તરફ થી

માઁ દુર્ગા તેની 9 ભુજાઓ વડે
તમને: બળ, બુદ્ધિ, એશ્વર્ય, સુખ, આરોગ્ય,
શાંતિ, ખ્યાતિ, નિર્ભયતા, સમૃદ્ધિ
પ્રદાન કરે એવી શુભેચ્છા. શુભ નવરાત્રી.


  અહીંથી WhatsApp પર શેર કરો